2019 Chặng đường phát triển của SHENFA - Đài Việt Nam

May 7, 2019

tin tức mới nhất của công ty về 2019 Chặng đường phát triển của SHENFA - Đài Việt Nam

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, SHENFA đã tổ chức chuyến đi 10 ngày đến Việt Nam vào ngày 21 tháng 4 năm 2019.


Trong khoảng thời gian này, công ty SHENFA đã lần lượt đến thăm hơn 10 khách hàng mới và thường xuyên, về việc sử dụng máy của họ để tìm hiểu chi tiết.SHENFA cũng đã trao đổi và thảo luận với họ về công nghệ mới và xu hướng phát triển của ngành công nghiệp hiện tại, và được khách hàng địa phương đón nhận nồng nhiệt.Họ bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào máy móc của SHENFA và sự phát triển trong tương lai của nó và bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với SHENFA để đạt được sự đồng thuận hợp tác lâu dài.


Đồng thời, SHENFA tích cực tham gia các triển lãm công nghiệp địa phương và không bỏ lỡ triển lãm “3P” được tổ chức hai năm một lần tại Hà Nội trong chuyến thăm.Và đạt được kết quả rất tốt.


Chuyến đi đến Việt Nam này đã thành công tốt đẹp, và SHENFA đã chuẩn bị đầy đủ cho con đường phát triển!

2019 sẵn sàng hợp tác với bạn để đôi bên cùng có lợi!

tin tức mới nhất của công ty về 2019 Chặng đường phát triển của SHENFA - Đài Việt Nam  0

tin tức mới nhất của công ty về 2019 Chặng đường phát triển của SHENFA - Đài Việt Nam  1

tin tức mới nhất của công ty về 2019 Chặng đường phát triển của SHENFA - Đài Việt Nam  2